Cees  van  Popering ,  mijn familie  website

  • geboorte bewijs Adriaan Van Popering 1644
  • beiaardier in B.o.Z.
  • Bergen op Zoom, de city
  • huis van Pieter M. van Popering ad.1540 in the Molstraat
  • ontdekkingen in oud schrift

for English translation click here

Nu eerst op weg door ......

Bergen op Zoom (B.o.Z.) , een vestingstad

Naar aanleiding van mijn genealogie/ onderzoek vond ik het middeleeuwse huisje (jr. 1580) van mijn oudste voorvader in de Molstraat nr. 10 in Bergen op Zoom. :

Pieter Machielse van Popering, hij was cavalerie ruiter te paard en gelegerd als garnizoenssoldaat in B.o.Z.; hij woonde in het huisje in de Molstraat genaamd "De Smeehamer" (zie slideshow hierboven). Samen met zijn vrouw Eva Gouberge hadden ze 5 kinderen : Adriaantje, Elisabeth, Tanneke, Anneken, Adriaen (geb 1644) . Adraen 1644 was gedoopt in de Hervormde kerk St. Gertrude aan de Grote Markt, zie plaatje rechts.

Volgens mijn onderzoek werden in die tijd ,en ook nog later , veel schrijffouten gemaakt bij de geboorte aangifte(s) : bijvoorbeeld de namen: de Poperinghe, Van Poperijnck, Van Pope Rinck, Van Poperingen, Van Poperin, en Van Poepéle. In het volgend deel van deze site , m.n. in de Zeeland pagina, kunnen wij onze voorouders volgen van : B.o.Z. naar Tholen, St. Annaland, St Philipsland, Anna Jacobapolder tot in Bruinisse (Sch.- Duiveland)

Bergen op Zoom, de sleutel naar Zeeland

Bergen op Zoom, is gezien de lokatie, altijd van belang geweest en van groot strategisch belang. De stad is gesitueerd op zanderige heuvels geflankeerd met water en moerassen. B.o.Z. werd beschouwd als de sleutel naar Zeeland ... de slogan:" wie B.o.Z. beheerst , controleert ook de weg naar Zeeland" was hier volkomen terecht. Vooral gedurende de 80-jarige oorlog [ca. 1565-1645] was Bergen op Zoom als vestingstad van zeer groot belang. De middeleeuwse vestingmuur werd gemoderniseerd en een garnizoen soldaten werd in de stad gelegerd. In de 80-jarige oorlog waren enkele belegeringen , maar geen enkele vijand slaagde erin om de stad te veroveren. Een beroemd lied , genaamd "Merck toch hoe Sterck" " is nog steeds één van de bekendste Geuzen liederen uit die tijd.

de Vestingsteden in Nederland

Vestingsteden van de 15e tot de 18e eeuw waren versterkt met muren, wallen, bastions en andere versterkingen. De verdedigings werken moesten de lokale bevolking beschermen tegen aanvallen en indringers. In oorlogs tijd moesten de bewoners en de boerderij binnen de verdedigde stadswallen geheel zichzelf voorzien. (autarkie) Elke vierkante meter ruimte werd voor allerlei voorzieningen vooraf ingedeeld en gebruikt. Dit maakt de vestingstad zeer compact en ook een goede organisatie was daarvoor nodig. De ommuurde steden zijn het tastbare bewijs van de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Tegenwoordig kan iedereen genieten van de charme van de versterkte steden en hun vestingwerken. Elke stad vertelt zijn eigen verhaal en ademt een eigen sfeer. Dit verleden zie je op veel plaatsen in volle glorie.

In het volgende deel van deze website zal ik verder gaan met mijn genealogie en de steden in Zeeland