Cees  van  Popering ,  mijn familie  website

  •  van bos naar vestiging [inga]
  • Poperinge, startplaats onderzoek
  • terugblikken via oud schrift
  • het bos

for English translation click here


de Historie over het ontstaan van onze naam

Net na de Romeinse tijd ca 400 nChr is er een vermelding over een Frankische stam [m.n. enkele families] die naar het Noorden trokken, naar het huidige West Vlaanderen (de Westhoek). Er was een stam genaamd Pupurn , zij vestigden zich in het beboste gebied vlakbij de kust, maar het land moest eerst ontgonnen worden. Deze egalisatie werken heette "Inga". De naam Pupurn-inga ofwel Pupurninga ontstond.

Germaans/ Frans

Hierna werd onze naam in het Germaans: "Van Popering[e]heim" een afgeleide hiervan is Van Poperinghe; 'heim' is dus hier het huis van de lieden van Poperinghe. Deze Franse familie tak is nu nog pakweg 25km van het huidige Poperinge/ Belgie verwijderd. Zij wonen nu in Nord Pas de Calais vnl. in het plaatsje Quaedypre (Kwaadieper) Er is ook een Nederlandse tak (onze familie tak) met de naam.. Van Popering, een Noordelijke tak richting Nederland/ Zeeland. Het is hoogst waarschijnlijk dat zowel de noordelijke Nederlandse tak als de zuidelijke Franse tak van dezelfde oorsprong zijn.

Nederlands

De Nederlandse tak is mede door de geloofsstrijd (de 80-jarige oorlog) tegelijk met vele andere gezinnen via Antwerpen naar de Noordelijke Nederlanden vertrokken. De Nederlandse [vesting]steden als Leiden, Bergen op Zoom alsook Amsterdam kreeg mede daardoor veel rijke kooplui en handelaren binnen hun grenzen.

Onze familietak kwam rond 1585-1600 Bergen op Zoom binnen, mede als gevolg van de Val van Antwerpen, dit alles in het voordeel van de Spanjaarden
de zuidelijke Nederlanden rond 1580
 de Zuidelijke Nederlanden van rond 1580